Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM – BỘ Y TẾ.

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm (ATTP) là văn bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Bộ Y tế ) cấp cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng. Đây là một tiêu chuẩn hàng đầu tại Việt Nam cho chất lượng của những sản phẩm là thực phẩm chức năng.

Chứng nhận GMP
Bureau Veritas

GMP (Good Manufacturing Practice). Chứng nhận này cung cấp cho các cơ sở sản xuất thuốc xây dựng nhà máy đạt chuẩn GMP và đáp ứng được các tiêu chuẩn đề ra thì sẽ được các cơ quan có thẩm quyền (Cục quản lý dược, EMA…) cấp giấy chứng nhận GMP.
Đồng thời đây cũng là một trong những tiêu chuẩn cơ bản để hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO 22000 phát triển.
Chứng nhận GMP được công nhận chất lượng rộng rãi trên toàn thế giới.

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2017
Bộ khoa học và công nghệ Việt Nam.

Chứng chỉ yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn” đã được tổ chức Quốc tế ISO/IEC ban hành ngày 29/11/2017. Đây là tài liệu tham khảo quốc tế áp dụng cho các phòng thí nghiệm thực hiện các hoạt động thử nghiệm và hiệu chuẩn trên toàn cầu.

Giấy chứng nhận FDA Mỹ
FDA

Đăng ký FDA (Food and Drug Administration) là yêu cầu cơ bản đối với các cơ sở trong và ngoài nước sản xuất hoặc kinh doanh thực phẩm, thuốc, API hoặc thiết bị y tế tại Hoa Kỳ. Trên thực tế, đăng ký FDA đóng vai trò quan trọng trong quan hệ xuất nhập khẩu từ nước ngoài vào Mỹ và ngược lại.

Công bố sản phẩm Khang Đường – Tâm Hồng Phúc

Bản công bố chính thức sản phẩm Khang Đường – Tâm Hồng Phúc

Công bố sản phẩm Bổ gan – Tâm Hồng Phúc

Bản công bố chính thức sản phẩm Bổ gan – Tâm Hồng Phúc

Mua ngay

KHANG ĐƯỜNG TÂM HỒNG PHÚC

  • Hộp 12 vỉ x 5 viên
  • Miễn phí giao hàng toàn quốc khi mua 2 hộp trở lên

ĐẶT MUA SẢN PHẨM