Tâm Hồng Phúc – TOP 200 thương hiệu dẫn đầu năm 2020

Chương trình Truyền thông, khảo sát và tôn vinh “Thương hiệu mạnh Quốc gia, Doanh nghiệp – doanh nhân xuất sắc năm 2020” với sự tổ chức của trung tâm Chống hàng giả phối hợp với Trung ương Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam tổ chức.

Hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu đang là chủ đề nóng bỏng và cấp thiết với các Doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới. Đồng thời, với khát vọng xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng, nâng cao trình độ, kiến thức của doanh nhân, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.

tam-hong-phuc

Tâm Hồng Phúc vinh dự và tự hào được là thương hiệu dẫn đầu năm 2020. Đây là động lực để chúng tôi cố gắng phát triển hơn nữa, đưa những sản phẩm chăm sóc sức khỏe đến tay người dân.

 

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.