Tri Ân khách hàng – Nhận Vàng cuối năm

TRI ÂN KHÁCH HÀNG – NHẬN VÀNG CUỐI NĂM

• Với mỗi quý khách mua từ 01sản phẩm Tâm Hồng Phúc đều nhận được 01 mã số trúng thưởng.
• Quý khách giữ lại mã số này trong suốt thời gian diễn ra chương trình để đối chiếu với kết quả rút thăm.
• Số lượng mã rút thăm trúng thưởng được phát hành: 3,000. Mã được đánh số thứ tự từ: 1 đến 3,000

• Thời gian diễn ra chương trình: từ 01/12/2021 đến 20/01/2022.
• Thời gian rút thăm trúng thưởng: 21/01/2022
• Bắt đầu trao thưởng: 24/01/2022

Lưu ý:
• Khách hàng đã nhận trúng thưởng lần 1 lưu lại phiếu rút thăm trúng thưởng để được rút thăm các lần tiếp theo.
• Quý khách trúng thưởng nhận hiện vật như trên, không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào.
• Chương trình Rút thăm, Công bố và Trao giải thưởng diễn ra công khai, có mặt của các đơn vị Truyền thông Báo chí để đảm bảo sự công tâm, minh bạch của chương trình.
• Chương trình được ghi hình trực tiếp trên kênh Facebook công ty.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.